Šárka: Místo opředené legendou

Krásné prostředí Šárky, nedaleko Břetislavky, vás okouzlí nejen svou krásnou přírodou. Toto oblíbené výletní místo je opředené legendou, která se údajně v Šáreckém lese odehrála.

Pověst vypráví o lsti, kterou vymyslela Vlasta pro nenáviděného vladyku Ctirada. Toho poslal kníže Přemysl do osady Kopanina urovnat sousedský spor. Když jeho družina projížděla Šáreckým lesem, zaslechli z houštin ženský pláč. A udivený vladyka našel na mechu ležící krásnou dívku svázanou na nohách i rukách. Vedle ní ležel lovecký roh a velká nádoba s medovinou.

Ctirad dívku osvobodil a ta mu začala vyprávět svůj příběh: „Dnes jsme se s otcem vydali lovit do tohoto lesa. Já se pustila za zvěří. Hnala jsem se tak daleko, až jsem se otci ztratila. Vzala jsem tedy lovecký roh a zatroubila, abych otce přivolala. Vtom vyrazila z houštiny tlupa ozbrojených dívek, strhly mě z koně, svázaly a hrozily, že mě odvezou na Děvín, pokud nepůjdu dobrovolně. Když ale náhle uslyšely hlas tvé družiny, rychle ujely i s mým koněm a mě tu nechaly. Dřív než mě odvezete k otci, nechte mě prosím odpočinout a zatím se posilněte medovinou.“

Muži se nedali dvakrát pobízet a vypili omamující nápoj. Tehdy Šárka požádala Ctirada, aby zatroubil na lesní roh. To bylo znamení pro Zlou Vlastu a její dívky, které vyběhly z okolních houštin a všechny muže kromě Ctirada zabily. Ctirada pak odvlekly na Děvín a druhý den ho na břehu Vltavy přímo naproti Vyšehradu umučily. Učinily tak přímo před zraky samotného knížete Přemysla.

Proradná Šárka však dle legendy podlehla výčitkám svědomí a nakonec i ji stihl smutný osud. Svůj život ukončila skokem z nejvyššího šáreckého vrchu zvaného Dívčí skok.

Hledáte jedinečné rezidenční bydlení v Praze?